yumşaltmaq

yumşaltmaq
f.
1. Yumşaq, elastik hala salmaq; sərtliyini, bərkliyini rəf etmək. Torpağı yumşaltmaq. Yunu yumşaltmaq. Dərini suya qoyub yumşaltmaq. Dəmiri odsuz yumşaltmaq olmaz. – Qızlar təkcə kətmənlə torpaq yumşaltmırdılar. Ə. Vəl..
2. Sərtliyini, hiddətini, inadını azaltmaq, yola gətirmək, razı etməyə çalışmaq. Ürəyini yumşaltmaq. Həyat onun xasiyyətini xeyli yumşaltmışdı. Nə qədər çalışdıqsa, onu yumşalda bilmədik. – <Naşad> <Mehribanı> yumşaltmaq məqsədi ilə mülayim bir tərzdə dedi. . S. H.. Günlər gəlib keçər, aylar adlar, Əfruz bacı Mədətin qılığına girər, onu yumşaltmağa çalışardı. S. R.. Sadıq onu yumşaltdı: – Ay arvad, səni çöldən tapmamışam, hara keyfindir, aparım. M. C.. // Hirsini soyutmaq, rəhmə gətirmək. . . Gülyaz qocanı dilə tutub yumşaltmaq, onun hirsini soyudub öz istəkli qızını bu ağır xəstəlik yatağından qaldırmaq istəyirdi. S. R.. // Kəskinliyini azaltmaq; mülayimləşdirmək. Tonunu bir qədər yumşaltmaq. // Bir qədər rahatlaşdırmaq, ağrısını, şiddətini azaltmaq, rahatlıq hissi oyatmaq. Sinəsini yumşaltmaq – öskürəyi azaltmaq, ciyərlərə yaxşı təsir göstərmək (dərman haqqında).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • yumşaltma — «Yumşaltmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yüngülləşdirmək — f. 1. Zəhmətini, əziyyətini, çətinliyini, ağırlığını azaltmaq; asanlaşdırmaq. Əmək şəraitini yüngülləşdirmək. Yolu yüngülləşdirmək. İşini yüngülləşdirmək. Vəziyyətini yüngülləşdirmək. 2. Zəifləşdirmək, yumşaltmaq, azaltmaq. Dərdini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • doğanax — I (Şəki) tütün düzülmüş iplərin keçirildiyi ağac qarmaq II (Gəncə) dərini yumşaltmaq üçün istifadə olunan tiyəli haça alət. – Papaxçılar üçün doğanax gərəhli şeydi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • doğanaxlamax — (Gəncə) doğanaqla dərini yumşaltmaq. – Dəri doğanaxlammasa yumşalmaz; – Diyan, dəriləri doğanaxlıyıf gəlirəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • keşan — (Füzuli) oturacağı yastı mis qab, qablama. – Keşana sağırıx südü Keş döyməx’ (Mingəçevir) – bitkilərin dibini yumşaltmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • məzdəməx’ — I (Şəmkir) xəmiri yaymazdan əvvəl yoğurub yumşaltmaq. – Xamırı əvvəl məzdi:llər, so:ra olxoynan yayıllar II (Tərtər) mənimsəmək. – Qavaxda bəylər mənsilimizin çoxun məzdi: rdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • şüyrə — (Gəncə) dərini yumşaltmaq və təmizləmək üçün alət. – A bala, o şüyrəni ver bura …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • şüyrələməx’ — (Gəncə) dərini yumşaltmaq, təmizləmək. – Şüyrəni ver, bir iki dəri var, oları şüyrəliyim …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • vəzdəməx’ — (Çənbərək) əzişdirmək, yumşaltmaq. – Mumu əlimdə vəzlədim, yumşaldı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • demək — 1. f. 1. Bir fikri şifahi surətdə ifadə etmək, bəyan etmək, söyləmək, bildirmək. Söz demək. Düzünü demək. – <Aslan bəy:> . . O, bir söz dedimi, heç bir zaman unutmaz. C. C.. // Bir fikri yazılı surətdə ifadə etmək, yazmaq. Müəllif öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”